™GPS Cancer

קשורה לטיפול במחלה:

כל סוגי הסרטן

אוכלוסיית יעד:

מטופלים המעוניינים לדעת אילו טיפולים ביולוגים, אימונותרפיים, כימותרפייים והורמונליים יתאימו למחלתם

מטרת הבדיקה:

ריצוף גנום מלא (23,000 גנים): דנ”א ורנ”א מרקמת הגידול בהשוואה לריצוף הגנום מרקמה נורמלית של המטופל (דגימת דם) לצורך התאמת טיפולים ביולוגיים אימונותרפיים, כימותרפיה והורמונליים

סוג הדגימה:

רקמה של הגידול הסרטני המוצאת במהלך הניתוח או ביופסיה המקובעת בפאראפין ודגימת דם של המטופל

@