בדיקות להתאמת טיפול ביולוגי | אונקוטסט
גידולי מוח
גידולי מוח
אונקוטסט > סוגי סרטן נוספים > גידולי מוח > בדיקות לגידולי מוח > רקע

בדיקות להתאמת טיפול ביולוגי

עד לאחרונה התמקד הטיפול בסרטן לפי מקור הימצאות הגידול, כשמרבית החולים בסרטן מסוים טופלו באותן דרכים: כימותרפיה, הקרנות וניתוחים על פי מקור הגידול הראשוני. בשנים האחרונות קיימת הבנה בקרב החוקרים כי מוטציות בגנים מסוימים קשורות להופעת סרטן כזה או אחר ולהתפתחותו. זיהוי המוטציות בדנ”א של התאים הסרטניים מאפשרת לבחור טיפול תרופתי מכוון מטרה, יעיל יותר, שמשמעו גם פחות תופעות לוואי. הטיפול יכלול תרופות ייחודיות שיתמקדו בתקיפת התאים הסרטניים המכילים את המוטציה, עם פחות השפעות לרעה על התאים הבריאים.

במרבית הגידולים ניתן לזהות מוטציות שהתחוללו בתאי הגידול עצמו. מכיוון שישנם עשרות עד מאות של גנים הקשורים לסוגי הסרטן השונים, עד לא מזמן לא ניתן היה לאבחן מוטציות בו-זמנית, בבדיקה אחת, בכל הגנים הרלוונטיים. כיום כבר ניתן לזהות בו-זמנית מספר רב של מוטציות בגנים שונים, תודות לטכנולוגיה הקרויה next generation sequencing (NGS). טכנולוגיה זו מאפשרת לזהות בו-זמנית סוגים שונים של מוטציות בקבוצת גנים מוגדרים (פאנל). בכלל זה נבדקות מוטציות נקודתיות, מוטציות מסוג הכפלה/החסרה של קטעי דנ”א ואיחויים כמו טרנסלוקציות, חוסר יציבות של המטען הגנטי (Microsatellite Instability ומוטציות מורשות (Germline Variant Analysis).

עבור כל מוטציה שמזוהה מדווחת המשמעות הקלינית שלה – כלומר תרופות וטיפולים ביולוגיים מאושרים, שיעילותם הוכחה במחקרים קליניים. באופן זה המטופל והצוות הרפואי יכולים לקבל מידע בזמן אמת על מגוון האפשרויות הטיפוליות העומד לרשותם.

צור קשר