CancerSELECT® 125 | אונקוטסט
סרטן השד
סרטן השד
אונקוטסט > סרטן השד > CancerSELECT® 125

CancerSELECT® 125

קשורה לטיפול במחלה:

סרטן השד

אוכלוסיית יעד:

מטופלים המעוניינים לדעת אילו טיפולים ביולוגיים ואימונותרפיים יתאימו למחלתם

מטרת הבדיקה:

ברור גנומי באמצעות ריצוף 125 גנים מרקמת הגידול בהשוואה לריצוף אותם גנים מרקמה נורמלית של המטופל (דגימת רוק), לצורך התאמת טיפולים ביולוגיים ואימונותרפיים

סוג הדגימה:

רקמה של הגידול הסרטני המוצאת במהלך הניתוח או ביופסיה המקובעת בפאראפין ודגימת רוק של המטופל

צור קשר