ER\PR | אונקוטסט
סרטן השד
סרטן השד

ER\PR

קשורה לטיפול במחלה:

סרטן השד

אוכלוסיית יעד:

חולות בכל שלבי המחלה

מטרת הבדיקה:

סיוע בהחלטה אם לטפל במחלה גם בטיפולים הורמונאליים (כדוגמת טמוקסיפן, אנסטרזול, לטרוזול ואקסמסטן)

סוג הדגימה:

דגימה של של רקמת גידול המוצאת בזמן ניתוח / ביופסיה ומקובעת בפורמלין / פאראפין

ER\PR

לרקמת השד הבריאה קולטנים (רצפטורים) לאסטרוגן (ER), ופרוגסטרון (PR).
חלק גדול מגידולי השד שומרים במידה מסוימת על הקולטנים לאסטרוגן ו/או לפרוגסטרון.
בגידולים עם ER חיובי, אסטרוגן יכול לגרום לזרוז של התרבות תאים ממאירים.
מטרתו העיקרית של הטיפול ההורמונלי היא מניעת פעילות אסטרוגן על תאי הגידול.
טיפול הורמונלי בסרטן שד מתבסס בעיקרו על עיכוב יצור אסטרוגן או הפרעה לפעילות אסטרוגן על תאי הגידול.
כיצד מונעים את פעילות אסטרוגן?
נפריע לו להיקשר לקולטן ולבצע את פעולתו:
– טמוקסיפן- אנטי אסטרוגן לא טהור
– פסלודקס – אנטי אסטרוגן טהור
נפריע ליצור אסטרוגן בגוף
– נשים עם פעילות שחלתית – דיכוי פעילות השחלות ע”יLHRH Agonists – זולדקס, דקהפפטיל, לוקרין
– נשים ללא פעילות שחלתית – דיכוי יצירת אסטרוגן מחוץ לשחלות ע”י Aromatase Inhibitors – ארימידקס, פמרה, ארומזין

צביעה אימונוהיסטוכימית לרצפטורים (קולטנים)
התשובה ניתנית בדרוג של 0 עד +3 עם הערכת מספר תאים בעלי קולטנים.
למשל: ER – +2 , ב 50% מהתאים יש צביעה חיובית ל- ER
צורה אחרת היא מספר בין 0 ל 3 כאשר כל ערך מעל 0.5 נחשב חיובי, למשל: ER – 1.7

צור קשר