HER2 by IHC | אונקוטסט
סרטן השד
סרטן השד

HER2 by IHC

קשורה לטיפול במחלה:

סרטן השד

אוכלוסיית יעד:

HER2 by IHC מיועדת לחולות סרטן השד בשלבים שונים של המחלה

מטרת הבדיקה:

לעשות שימוש בתרופות ביולוגיות הפועלות על קולטן HER2

סוג הדגימה:

דגימה של רקמת גידול המוצאת בזמן ניתוח / ביופסיה ומקובעת בפורמלין / פאראפין

HER2 by IHC

חלק מהגידולים הסרטניים בשד (מהוים 20% מכלל גידולי השד) מבטאים ביתר קולטנים ל-HER2 (human epidermal growth factor receptor 2). HER2 הנו חלבון המעודד גדילה של תאי סרטן חדשים. מרבית הגידולים המהווים HER2 אינם רגישים לטיפולים הורמונליים – סיכוי הישנות גבוה יותר, סיכויי החלמה נמוכים יותר, רגישות מופחתת לטיפולים כימיים והורמונליים מסויימים. בזמן הניתוח או בעת הביופסיה מבוצעת הערכה של הגידול על מנת לקבוע האם הוא חיובי או שלילי לקיום קולטני HER2. אם הגידול חיובי ל- HER2, ישקל באם לטפל בנוגדי HER2. מטרת הטיפול בנוגדי HER2 לשתק את פעילות הקולטן ולעצור את גדילת תאי הסרטן. תופעות הלוואי של הטיפול בנוגדי HER2 שונות מאלו של הטיפול הכימי. בנוסף, כיוון שאינו מפחית את רמות האסטרוגן בגוף, הטיפול בנוגדי HER2 אינו גורם לתסמיני גיל המעבר. בדיקת HER2 באמצעות אימונהיסטוכימיה, מבוצעת בהתאם להנחיות CAP/ASCO.

צור קשר