PD1/PDL1 | אונקוטסט
סרטן השד
סרטן השד

PD1/PDL1

קשורה לטיפול במחלה:

סרטן השד

אוכלוסיית יעד:

מטופלים המעוניינים לדעת האם טיפול חיסוני חוסם PD1/PDL1 (אימונותרפיה) מתאים למחלתם

מטרת הבדיקה:

מדידת הביטוי של החלבון PDL1 בתאי הגידול. רמה גבוהה של החלבון מצביעה על אפשרות לטיפול באמצעות תרופות החוסמות את ה- PD1/PDL1 ומאפשרות למערכת החיסון להילחם בתאים הסרטניים (אימונותרפיה).

סוג הדגימה:

דגימה של רקמת גידול המוצאת בזמן הביופסיה ומקובעת בפאראפין

צור קשר