GPS Cancer™: Whole Genome DNA & RNA Cancer Sequencing & Proteomic Analysis | אונקוטסט
סרטן השד
סרטן השד
אונקוטסט > סרטן השד > GPS Cancer™: Whole Genome DNA & RNA Cancer Sequencing & Proteomic Analysis

GPS Cancer™: Whole Genome DNA & RNA Cancer Sequencing & Proteomic Analysis

קשורה לטיפול במחלה:

סרטן השד

אוכלוסיית יעד:

מטופלים המעוניינים לדעת אילו טיפולים ביולוגים, אימונותרפיים, כימותרפייים והורמונליים יתאימו למחלתם

מטרת הבדיקה:

ריצוף גנום מלא (23,000 גנים): דנ”א ורנ”א מרקמת הגידול בהשוואה לריצוף הגנום מרקמה נורמלית של המטופל (דגימת דם) לצורך התאמת טיפולים ביולוגיים אימונותרפיים, כימותרפיה והורמונליים

סוג הדגימה:

רקמה של הגידול הסרטני המוצאת במהלך הניתוח או ביופסיה המקובעת בפאראפין ודגימת דם של המטופל

צור קשר