אפיון שלב המחלה שלך | אונקוטסט
סרטן המעי הגס
סרטן המעי הגס
אונקוטסט > סרטן המעי הגס > מידע על המחלה > אפיון שלב המחלה שלך

אפיון שלב המחלה שלך

אפיון התכונות הביולוגיות הייחודיות של הגידול שלך לפיתוח תכנית הטיפול שלך.

הדו”ח הפתולוגי

הדו”ח הפתולוגי מספק מידע מפורט אודות סרטן המעי הגס שלך. מידע זה מתקבל מהבדיקות המתבצעות בדגימת הביופסיה או הדגימה הכירורגית שנלקחו מן הגידול שלך. חשוב לדון בדו”ח הפתולוגי עם הרופא שלך מיד עם קבלת התוצאות.

מידע הכלול בדו”ח הפתולוגי שלך עשוי לכלול:
סוג תאי הגידול – סוג התאים שיוצרים את הגידול שלך
דרגת הגידול – מתארת עד כמה תאי הגידול נראים שונים בהשוואה לתאים התקינים של המעי הגס
עומק הגידול – מהי מידת הפלישה או ההתפשטות של הגידול לתוך הרקמות הסמוכות
גודל הגידול – בדרך כלל מדווח במילימטרים או בסנטימטרים (1 ס”מ = 10 מ”מ)

שוליים כירורגיים – כמות הרקמה הבריאה המצויה סביב קצה רקמת הגידול אשר הוסרה במהלך הניתוח

  • שוליים שליליים – הגידול הסרטני הוסר לחלוטין במהלך הניתוח
  • שוליים חיוביים – ייתכן כי נותרו שאריות של תאים סרטניים לאחר הניתוח

gas15

מעורבות של מערכת הלימפה וכלי הדם – האם תאי הסרטן פלשו לתוך כלי הדם ולמערכת הניקוז הלימפטית

מצב בלוטות הלימפה – האם התגלו תאים סרטניים בבלוטות הלימפה אשר הוסרו במהלך הניתוח

סטטוס תיקון אי-התאמות (mismatch repair – MMR) – בדיקות לפגמים במערכת לתיקון אי- התאמות (D- MMR), מאפיין ביולוגי נרכש או תורשתי שקשור בסוגים מסוימים של סרטן המעי הגס.

הישנות וסטטוס MMR
המידע אודות סטטוס ה- MMR שלך עשוי לסייע לך ולרופא שלך בקבלת החלטות טיפוליות. מחקרים הראו כי חולים שלוקים בסרטן המעי הגס בשלב II אשר בגידול שלהם קיים פגם במערכת לתיקון אי- התאמות )(D- MMR- deficient (MMR), מצויים בסיכון נמוך יותר להישנות המחלה בהשוואה לחולים הלוקים בגידולים ללא פגם במערכת לתיקון אי-התאמות (MMR- proficient (MMR-P)).*

*Kerr D, Gray R, Quirke P, et al. A quantitative multi-gene RT-PCR assay for prediction of recurrence in stage II colon cancer: selection of the genes in 4 large studies and results of the independent, prospectively-designed QUASAR validation study. American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting, 2009.

קביעת הדרגה והשלב של סרטן המעי הגס

המידע הכלול בדו”ח הפתולוגי שלך בנוסף לגורמים אחרים, לרבות גיל, מצב בריאות כללי, היסטוריה רפואית ומשפחתית שלך – מסייע לך ולרופא שלך בקבלת החלטות טיפוליות.

קביעת הדרגה של סרטן המעי הגס
“דרגת הגידול” הנו מונח המשמש לתיאור מידת הדמיון בין התאים המצויים בגידול לבין תאי הרקמה התקינה, כפי שהם נצפים בבדיקה מיקרוסקופית. ככל שהדרגה גבוהה יותר, כך ההבדל בין תאי הגידול לבין התאים התקינים הוא משמעותי יותר. לדוגמה, תאי גידול מדרגה נמוכה נראים כמו תאים תקינים, בעוד שתאי גידול מדרגה גבוהה נראים שונים מתאים תקינים. לדרגת הגידול יש חשיבות רבה יותר ביחס לסוגים אחדים של גידולים סרטניים, מאשר ביחס לגידולים אחרים.

קביעת השלב של סרטן המעי הגס
קביעת השלב היא שיטה לארגון המידע אודות סרטן המעי הגס בו אתה לוקה אשר מסייעת לרופא לתאר את הגידול שלך ואת מידת התפשטותו. שיטה זו מעניקה לרופאים שפה משותפת, והיא שימושית בקבלת ההחלטות בדבר אפשרויות הטיפול לאחר הניתוח. קביעת השלב נעשית, לרוב, לאחר הסרת הגידול ובדיקת בלוטות הלימפה.

מערכת ה- TMN
קביעת השלב מבוססת על שלושה קריטריונים:
T (גידול – tumor) – גודלו ומיקומו של הגידול
N (בלוטות – nodes) – האם קיימת מעורבות בגידול של בלוטות לימפה
M (גרורות – metastasis) – האם הסרטן התפשט מעבר לבלוטות הלימפה

אותיות או מספרים המוספים לאחר T, N ו- M מספקים מידע נוסף. לדוגמא: TX משמעותו: הגידול הראשוני אינו ניתן להערכה; 1N משמעותו: גרורות ב- 1 עד 3 בלוטות לימפה; 0M משמעותו: אין גרורות מרוחקות.

Pict08
שלבי סרטן המעי הגס
שלב 0: (ממוקם – in situ) הגידול קטן ומוגבל לדופן הפנימית של המעי הגס
שלב I: הגידול התפשט לשכבות השנייה והשלישית של דופן המעי הגס, אך לא לדופן החיצונית
שלב II: הגידול התפשט לדופן החיצונית של המעי הגס, אך לא לבלוטות הלימפה או לרקמות אחרות
שלב III: הגידול התפשט לבלוטות הלימפה הסמוכות, אך לא לאזורי גוף אחרים
שלב IV: הגידול התפשט לאברים אחרים, כגון הכבד, הריאות והמוח

צור קשר