אונקוטסט > סרטן המעי הגס > OncotypeDX Colon Cancer Assay

OncotypeDX Colon Cancer Assay

קשורה לטיפול במחלה:

סרטן המעי הגס

אוכלוסיית יעד:

מטופלים המאובחנים עם סרטן המעי הגס בשלב 2 או בשלב 3 של המחלה לאחר ניתוח לכריתת הגידול

מטרת הבדיקה:

הערכת הסיכון להישנות המחלה

סוג הדגימה:

דגימה של רקמת גידול המוצאת בזמן ניתוח בפאראפין

OncotypeDX® Colon Cancer Assay

סרטן המעי הגס היא מחלה המטופלת במגוון רחב ביותר של אמצעים: ניתוח להסרת הגידול הראשוני במעי, אפשרות לניתוחים להסרת גרורות של הגידול מהכבד ומאיברים נוספים, טיפולים כימותרפיים במשלבים שונים של תרופות כימיות וכן טיפולים המשלבים גם תרופות ביולוגיות שונות. בעבור כל חולה וחולה צריך הרופא המטפל לבחור באפשרויות הטובות ביותר – אלה שיעניקו לחולה את התועלת המירבית לצד הנזק המינימאלי הנלווה לטיפולים כימותרפיים.

מאחר והטיפול הבסיסי ביותר במחלה הוא הניתוח להסרת הגידול הראשוני, הרי שעל הרופא המטפל להחליט באילו מהחולים יש תועלת במתן של טיפול כימותרפי משלים (מכונה גם בשם טיפול אדג’ובנטי). בחלק מהחולים ברור כי הטיפול מיותר (במקרים בהם חדירת הגידול אל תוך רקמת המעי היא מינימאלית, חולי שלב 1) בעוד שבחלק מהחולים ברור שיש לתת טיפול לבלימת התקדמותן של גרורות מרוחקות או כאשר רקמת הגידול חדרה יחסית לעומק רקמת המעי (החולים המסווגים בשלבים 3 או 4). החולים שבעבורם קיים ספק באשר למאזן התועלת והנזק שבטיפול כימותרפי הם החולים בקבוצת הביניים – החולים המסווגים כשלב 2: אלה שמחלתם חדרה במידה בינונית אל תוך עובי רקמת המעי ולא שלחה גרורות מרוחקות.

במשך שנים רבות הייתה מדיניות הטיפול בחולי סרטן המעי הגס בשלב 2 שלאחר ניתוח שנויה במחלוקת. עיקר הבעיה נבעה מהעובדה שקשה היה להעריך את מידת הסיכון של החולים האלו להישנות המחלה בעתיד. עיקר המטרה שלשמה ניתן הטיפול האדג’ובנטי היא מניעת הישנות המחלה ולכן, באותם חולים שמידת הסיכון שלהם להישנות היא נמוכה, הרי שמתן טיפול כימותרפי מהווה סיכון מיותר.

דילמה דומה הייתה קיימת עד לפני מספר שנים גם במסגרת הטיפול בסרטן השד. ואולם, מזה מספר שנים מבוצעת ברקמת גידולי סרטן השד בדיקה המכונה “אונקוטייפ”. בדיקה זו בוחנת קבוצה של שינויים גנטיים בתאי הגידול מאחר ונמצא כי שינויים אלו מהווים מדד אמין המנבא את מידתה סיכון להישנות המחלה. ואכן, כיום, בדיקת אונקוטייפ מהווה חלק מהמהלך השיגרתי של קבלת ההחלטות הטיפוליות במקרים של סרטן שד מוקדם.

בדומה, הוגדר ואובחן סט של גנים אשר ניתנים לבחינה בתאי סרטן המעי הגס. מסתבר, שהשינויים בגנים הללו מצויים בקורלציה גבוהה למידת הסיכון להישנות המחלה. כיום, ניתן לבצע את הבדיקה ברקמת הגידול המוצאת במהלך הניתוח הראשוני ולהגדיר את מידת הסיכון להישנות המחלה – כאשר זו גבוהה, הרופא המטפל ימליץ על מתן טיפול כימותרפי אדג’ובנטי למניעת ההישנות. במקרים בהם מידת הסיכון להישנות המחלה נמוכה, סביר כי הרופא המטפל ימליץ להימנע מטיפול זה.

@