בדיקות להתאמת טיפול ביולוגי - סרטן המעי הגס | אונקוטסט
סרטן המעי הגס
סרטן המעי הגס
אונקוטסט > סרטן המעי הגס > בדיקות להתאמת טיפול ביולוגי ואימונותרפיה > רקע

בדיקות להתאמת טיפול ביולוגי

עד לאחרונה התמקד הטיפול בסרטן לפי מקור הימצאות הגידול, כשמרבית החולים בסרטן מסוים טופלו באותן דרכים: כימותרפיה, הקרנות וניתוחים על פי מקור הגידול הראשוני. בשנים האחרונות קיימת הבנה בקרב החוקרים כי מוטציות בגנים מסוימים קשורות להופעת סרטן כזה או אחר ולהתפתחותו. זיהוי המוטציות בדנ”א של התאים הסרטניים מאפשרת לבחור טיפול תרופתי מכוון מטרה, יעיל, שמשמעו פחות תופעות לוואי.

טכנולוגיות חדישות מבוססות ריצוף גנים בשיטתNext Generation Sequencing (NGS) מאפשרות לזהות בו-זמנית סוגים שונים של מוטציות שהתחוללו בתאי הגידול עצמו במספר גנים או בכל הגנום כולו. בכלל זה נבדקות מוטציות נקודתיות, מוטציות מסוג הכפלה/החסרה של קטעי דנ”א ואיחויים כמו טרנסלוקציות, חוסר יציבות של המטען הגנטי (Microsatellite Instability) ומוטציות מורשות (Germline Variant Analysis).

בדיקות אלה מדווחות עבור כל מוטציה שמזוהה את המשמעות הקלינית שלה – כלומר תרופות וטיפולים ביולוגיים מאושרים, שיעילותם הוכחה במחקרים קליניים. באופן זה המטופל והצוות הרפואי יכולים לקבל מידע בזמן אמת על מגוון האפשרויות הטיפוליות העומד לרשותם.

צור קשר