Tempus xT | אונקוטסט

Tempus xT

קשורה לטיפול במחלה:

סרטן שחלות

אוכלוסיית יעד:

מטופלים המעוניינים לדעת אילו טיפולים ביולוגיים ואימונותרפיים יתאימו למחלתם

מטרת הבדיקה:

התאמת טיפולים ביולוגיים ואימונותרפיים באמצעות ריצוף 648 גנים ברמת ה- DNA וריצוף כלל ה- RNA מרקמת הגידול בהשוואה לריצוף אותם גנים מרקמה נורמלית של המטופל (דגימת דם)

סוג הדגימה:

רקמה של הגידול הסרטני המוצאת במהלך הניתוח או ביופסיה המקובעת בפאראפין (בלוק פראפין או חתכים) ודגימת דם של המטופל

צור קשר