מידע כללי סרטן הערמונית | אונקוטסט
סרטן הערמונית
סרטן הערמונית
אונקוטסט > סרטן הערמונית > מידע על המחלה > רקע

מידע כללי סרטן הערמונית

סרטן הערמונית מאובחן בשכיחות גבוהה בקרב גברים. חלק קטן של הגידולים אגרסיביים וכרוכים בסיכון גבוה יותר, לכן החולה יפיק תועלת מטיפול מידי, אך מרביתם של הגידולים אינם אגרסיביים וניתן לשלוט בהם בביטחון באמצעות טיפול שמרני.

מרבית הגברים המאובחנים בשלב מוקדם ומצויים בסיכון קליני נמוך (97%) חיים את חייהם, ונפטרים מסיבות אחרות שאינן קשורות אליו.

חשוב להכיר את דרכי האבחון למחלה, את הכלים להערכת מידת האגרסיביות של הגידול ואת הכלים להתאמת הטיפול בכל שלבי המחלה.

אונקוטסט-טבע מציעה מכלול בדיקות להכוונת הטיפול לפי המאפיינים הביולוגיים בכל שלבי המחלה:

  • מרבית המקרים החדשים הם בסיכון נמוך (גדלים בקצב איטי). הסבירות לכך שיתפשטו או יהפכו למסכני חיים היא נמוכה. באמצעות בדיקות להתאמת טיפול בשלב המוקדם ניתן לקבל מידע לצורך הערכת מידת הסיכון והכוונת הטיפול.
  • במקרים בהם המחלה נמצאת בשלב מתקדם יש חשיבות להכוונת הטיפול באמצעות בדיקות להתאמת טיפול ביולוגי ומעקב אחר יעילות הטיפול הביולוגי.
  • במקרים בהם יש חשד כי הרקע להיווצרות המחלה נעוצה בתורשה של מוטציה העוברת מההורים. לצורך בירור האם המחלה התפתחה על רקע תורשתי יש חשיבות בביצוע בדיקות גנטיות לזיהוי המוטציה התורשתית.
צור קשר