ספריית וידאו
ספריית וידאו
אונקוטסט > ספריית וידאו > ריצוף גנים לאבחון מוטציות בגידול או בדגימת דם

עדכונים > ספריית וידאו

ריצוף גנים לאבחון מוטציות בגידול או בדגימת דם

בדיקות המספקות ניתוח מקיף ומדויק של הפרופיל הגנומי של הסרטן ומסייעות לבחירת הטיפול הביולוגי המתאים ביותר לגידול שלך

@